Mitä on CAD?

CAD on lyhenne sanoista Computer-Aided Design (tietokoneavusteinen  suunnittelu).

CAD tarkoittaa tietokoneen ja ohjelmiston käyttöä apuvälineenä suunnittelutyön luomisessa, hallinnoimisessa, analysoimisessa ja optimoinnissa. Niin kutsuttu CAD-ohjelmisto on ohjelma suunnittelutöiden suorittamiseen. Se parantaa suunnittelijan tuottavuutta ja itse työn laatua.

Tuotoksena on yleensä elektroninen tiedostomuoto, jota voidaan käyttää tulostamisessa, tuotannossa tai jatkoanalysoinnissa.

Nykyään on tarjolla laaja valikoima erilaisia CAD- ohjelmistoja ja järjestelmiä. Usein CAD-sovellukset ovat jollain tapaa erikoistuneita tietyn tyyppiselle suunnittelutyölle.