Mitä on Laserkeilaus?

Laserkeilaus on mittaustapa, jolla kohteeseen koskematta saadaan lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa kohteesta. Toistamalla prosessi useita miljoonia kertoja saadaan aikaan pistepilvi, joka on fyysisen kohteen koon ja muodon tarkka hahmotelma. Tämä voidaan tuoda tietokoneelle nähtäväksi ja työstämistä varten.

Laserkeilaimia on erilaisia. Ne voidaan luokitella maa-, ilma-, mobiili-, pöytä-, ja käsikeilaimiin.

Mahdollisia käyttökohteita 3D-laserkeilaukselle

Suunnittelu

 • Turvallista ja luotettavaa suunnittelua monimutkaisissa ympäristöissä
 • Tarkan informaation tuoma ajansäästö
 • Ajansäästön myötä säästö kustannuksissa

3D-mallinnus ja suunnitelma

 • Syöte 3D-mallinnukselle
 • Uuden suunnitelman paikkansapitävyyden varmistus as built -tilanteen kanssa

2D-luonnostelu ja dokumentointi

 • 2D-suunnitelmien ja piirustusten helppo luonti

As built -dokumentointi

Takaisinmallinnus

3D-tulostus

Animaatioiden teko ja videot

Kuka voi käyttää 3D-laserkeilausta?

 • Tehdasteollisuus (esim. energia-, kemikaali-, öljy- ja kaasutehtaat ja laitokset)
 • Rakennusteollisuus
 • Teollisuus (esim. tuotantolaitokset ja varustamot)
 • Arkeologia (esim. museot ja tutkimuslaitokset)
 • Historiallisten perintökohteiden suojelujärjestöt ja yhteisöt
 • Viranomaiset (esim.rikostekniikka)
 • Taide (esim. taiteilijat ja taidemuseot)

3D-laserkeilauksen hyödyt

Nopea

 • Skannaa useita miljoonia pisteitä parissa minuutissa
 • Ajansäästö tutkimuksissa ja tarkastuksissa

Tarkka

 • Sovelluksesta riippuen millimetrin tai jopa alle millimetrin tarkkuus
 • Mahdollistaa valmistustoleranssien lieventämisen

Turvallinen

 • Skannaus pitkien välimatkojen päästä
 • Vähentää altistumista vaarallisille ympäristöille

Joustava

 • Data voidaan siirtää lähes mihin tahansa CAD-sovellukseen
 • Helppo asennus työmaalla mahdollistaa joustavan aikataulutuksen
 • Monimutkaiset esineet ja rakennelmat voidaan mitata

Edullinen

 • Lyhyempi suunnittelu- ja luonnosteluaika
 • Vähemmän tarvetta jälkimuokkaukselle
 • Vähemmän puuttuneista tiedoista johtuneita teknisiä virheitä